Christian Hennuy

Auteur Auteur Christian Hennuy is geboren en getogen in Hoe-gaarden, weliswaar half Waals van afkomst: moeder-taal Nederlands, vadertaal Frans, voertaal Oowgeds. Hij is geboren op 26 januari 1954, werd licentiaat in de Ro-maanse filologie aan de KUL in 1975, geaggregeerde voor het hoger secundair onder-wijs eveneens aan de KUL, en gaf 38 jaar Franse les aan de twee hoogste jaren van het ASO aan het Koninklijk Athe-neum 1 in Hasselt. De laatste 15 jaar van zijn loopbaan, werd zijn onderwijsopdracht in Hasselt uitgebreid met de functie van leraar psychologie en ge-dragswetenschappen. Op 1 februari 2014 ging hij met pensioen als leerkracht. In totaal duurde zijn onderwijscarrière 40 jaar, met de start in het Sint-Leonardusinstituut in Zoutleeuw en de Rijksnormaalschool van Tongeren, gevolgd door 38 jaar KA1 Hasselt. Italiaans onderwees hij alleen maar als hobby.

Hij is sinds 1982 streekjournalist van “Het Laatste Nieuws”, voor de gemeenten Hoegaarden en Tienen, en bij uitbreiding heel het Hageland. Vanaf 2019 werd hij ambassadeur van HLN en hln.be. Hij werkte ook 15 jaar voor Publipers/De Streekkrant Tienen/De Zondag, van 2000 tot 2015, met focus op de ge-meenten Hoegaarden, Landen, Linter en Glabbeek. In januari 2021 stapte hij mee in het nieuwe project ‘Hageland Actueel’, een digitaal nieuwsplatform, waar hij speciaal de gemeenten Landen, Linter, Hoegaarden en Boutersem zal volgen.

In 2006 publiceerde hij het jubileumboek '40 jaar de Klup'. In 2008 volgde 'De Kroniek van Hoegaarden, Meldert, Outgaarden en Hoxem 1978-2007', in 2012 'De Kroniek van Hoegaarden 1900-1977/ 2008 – 2011,' in 2015 de ‘Praktische Grammatica van het Hoegaaards dialect’ en in 2018 de luxe-editie ‘Kroniek van Hoegaarden 2012 – 2017’. In 2020 verscheen het ‘Lexicon van het Hoegaards dialect – Woordenlijst van het hedendaagse Oowgeds’. Jaarlijks, sinds 2012, worden de Kronieken online gepubliceerd op www.kroniekvanhoegaarden.be

Hij werkte ook mee aan ‘Van steenkappers en metsers op onze taalgrens tot medebouwers aan Europa: Louis en Charles Michel’, een uitgave van de Heemkring Hoegaards Erfgoed 2017, en de Edele Confrerie der V Nobele Geslachten van Hoe-gaarden

→ Contact